מפסלות Pfeil לפיסול וגילוף בעץ​

מפסלות - גוף ישר עם קצה ישר בגודל: 2-25 מלימטר​

מק"ט : 1/1e |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה ישר בגודל: 2-25 מלימטר​

מק"ט : 1S/1Se  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה ישר בגודל: 30-40 מלימטר​

מק"ט : 1/1e  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה ישר בגודל: 2-25 מלימטר​

מק"ט : 2  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 30-40 מלימטר​

מק"ט : 2  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 2-25 מלימטר​

מק"ט :  3 |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 30-40 מלימטר​

מק"ט : 3  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 2-25 מלימטר​

מק"ט : 4  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 30-40 מלימטר​

מק"ט : 4  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 2-25 מלימטר​

מק"ט : 5  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 30-40 מלימטר​

מק"ט : 5  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 2-25 מלימטר​

מק"ט : 6  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 30-40 מלימטר​

מק"ט : 6  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 2-25 מלימטר​

מק"ט : 7  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 30-40 מלימטר​

מק"ט : 7  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 2-25 מלימטר​

מק"ט : 8  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 30-40 מלימטר​

מק"ט : 8  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 2-25 מלימטר​

מק"ט : 9  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 30-40 מלימטר​

מק"ט : 9  |  מחיר :  0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 2-25 מלימטר​

מק"ט : 11  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 30-40 מלימטר​

מק"ט : 11  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות - גוף ישר עם קצה מעוגל: 30-40 מלימטר​

מק"ט : 11  |  מחיר : 0 ש"ח

מפסלות-גוף ישר עם קצה V מ 1-14 מלימטר​

מק"ט : 12  |  מחיר : 100 ש"ח

מפסלות- גוף מכופף וארוך עם קצה U בגודל:

5-35 מלימטר​

מק"ט : 5L  |  מחיר : 100 ש"ח

מפסלות- גוף מכופף וארוך עם קצה U בגודל:

4-35 מלימטר​

מק"ט : 7L  |  מחיר : 120 ש"ח

מפסלות- גוף מכופף וארוך עם קצה U בגודל:

4-35 מלימטר​

מק"ט : 8L  |  מחיר : 120 ש"ח

מפסלות- גוף מכופף וארוך עם קצה V בגודל:

2-14 מלימטר​

מק"ט : 12L  |  מחיר : 120 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה מכופף (כפית) בגודל: 3-16 מלימטר​

מק"ט : 1a  |  מחיר : 140  ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה מכופף (כפית) בגודל: 18 מלימטר​

מק"ט : 1A  |  מחיר : 180 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה מכופף (כפית) בגודל: 1-16 מלימטר​

מק"ט : 2A  |  מחיר : 140 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה מכופף (כפית) בגודל: 20-25 מלימטר​

מק"ט : 2A  |  מחיר : 180 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה מכופף (כפית) בגודל: 3-16 מלימטר​

מק"ט : 3A  |  מחיר : 140 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה מכופף (כפית) בגודל: 20-30 מלימטר​

מק"ט : 3A  |  מחיר : 180 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה מכופף (כפית) בגודל: 3-16 מלימטר​

מק"ט : 5A  |  מחיר : 140 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה מכופף (כפית) בגודל: 20-30 מלימטר​

מק"ט : 5A  |  מחיר : 180 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה מכופף (כפית) בגודל: 4-18 מלימטר​

מק"ט : 7A  |  מחיר : 140 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה מכופף (כפית) בגודל: 20-30 מלימטר​

מק"ט : 7A  |  מחיר : 180 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה מכופף (כפית) בגודל: 3-18 מלימטר​

מק"ט : 8A  |  מחיר : 140 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה מכופף (כפית) בגודל: 20-30 מלימטר​

מק"ט : 8A  |  מחיר : 180 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה מכופף (כפית) בגודל: 2-15 מלימטר​

מק"ט : 9A  |  מחיר : 140 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה מכופף (כפית) בגודל: 20 מלימטר​

מק"ט : 9A  |  מחיר : 180 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה מכופף (כפית) בגודל: 1-10 מלימטר​

מק"ט : 11A  |  מחיר : 140 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה מכופף (כפית) V ב-60 מעלות בגודל: 1-8 מלימטר​

מק"ט : 12A  |  מחיר : 140 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה מכופף (כפית) V ב-55 מעלות בגודל: 4-10 מלימטר​

מק"ט : 14A  |  מחיר : 140 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם כפוף לאחור בגודל: 6-30 מלימטר​

מק"ט : 20  |  מחיר : 150 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם כפוף לאחור בגודל: 6-30 מלימטר​

מק"ט : 10  |  מחיר : 150 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם כפוף לאחור בגודל:

2-30 מלימטר​

מק"ט : 25  |  מחיר : 150 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם כפוף לאחור בגודל: 6-10 מלימט​

מק"ט : 28 |  מחיר : 150 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם כפוף לאחור בגודל:

6-30 מלימטר​

מק"ט : 30  |  מחיר : 150 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה ישר בגודל: 6-25 מלימטר​

מק"ט : 1F  |  מחיר : 150 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה ישר בגודל:

6-25 מלימטר​

מק"ט : 3F  |  מחיר : 150 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה ישר בגודל: 6-25 מלימטר​

מק"ט : 5F  |  מחיר : 150 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה ישר בגודל:

6-25 מלימטר​

מק"ט : 7F  |  מחיר : 150 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה ישר בגודל:

5-20 מלימטר​

מק"ט : 9F  |  מחיר : 150 ש"ח

מפסלות- גוף ישר עם קצה V בגודל: 20 מלימטר​

מק"ט : 17  |  מחיר : 270 ש"ח

גילוף בעץ